Rozwój i wyzwania

× Strona główna Oferta

Zarządzanie zmianą

Wykładowcadr Katarzyna Chmielewska
Tytuł szkoleniaZarządzanie zmianą
Podtytuł szkoleniaZmiana organizacyjna / zmiana osobista
Do kogo skierowane
jest szkolenie
Liderzy, menadżerowie wszystkich szczebli
Korzyści z udziału
w szkoleniu
Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
- określać zmianę w trzech wymiarach: indywidualnym,
zespołowym, organizacyjnym,
- określić aktualny etap swojej zmiany,
- zaplanować dalsze kroki skutecznego przejścia przez zmianę.
Formy pracyProgram szkolenia
Prezentacje
Studium przypadku
Dyskusje
Burza mózgów
Coaching grupowy
Ćwiczenia
indywidualne
Zadania
1. Trzy wymiary zmiany: indywidualny, zespołowy, organizacyjny.
2. Autodiagnoza własnej otwartości na zmianę.
3. Etapy przejścia przez zmianę.
4. Rola i zadania lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany.
5. Konflikt i opór współpracowników podczas wdrażania zmian –
rozpoznawanie i niwelowanie.
Liczba godzin
lekcyjnych (45 min.)
4 h

 

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!