Rozwój i wyzwania

× Strona główna Oferta

Zarządzanie czasem

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
– charakteryzować wybrane metody organizacji czasu,
– dobierać metody zarządzania czasem do planowania własnych
działań krótko- i długoterminowych.

Wykładowcadr Katarzyna Chmielewska
Tytuł szkoleniaZarządzanie czasem
Podtytuł szkoleniaPlanowanie zadań krótko- i długoterminowych
Korzyści z udziału
w szkoleniu
Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
- charakteryzować wybrane metody organizacji czasu,
- dobierać metody zarządzania czasem do planowania własnych
działań krótko- i długoterminowych.
Formy pracyProgram szkolenia
Prezentacje
Studium przypadku
Dyskusje
Coaching grupowy
Ćwiczenia
indywidualne
Zadania
1. Budowanie relacji, wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Organizacja czasu jako wyzwanie rozwojowe.
a. Klasyfikowanie zadań pod względem terminowości,
konsekwencji, motywacji, delegowania; ustalanie
priorytetów.
b. Wybrane techniki planowania czasu.
- kryterium PRIORYTET (MoSCoW, Pickle Jar),
- kryterium KONSEKWENCJE (ABCDE),
- porcjowanie czasu (Pomodoro).
c. Przerwy i nagrody.
3. Sesja grupowa coachingu: Mistrzowie zarządzania czasem
3.1 Wyznaczanie celu rozwojowego uczestnika.
3.2 Analiza zasobów: mocne i słabe strony uczestnika
w obszarze zarządzania czasem, wyłonienie obszarów do
rozwoju.
3.3 Opcje i plan rozwoju umiejętności zarządzania czasem.
Liczba godzin
lekcyjnych (45 min.)
6 h

Szkolenie może stanowić wprowadzenie do indywidualnych procesów
coachingu.

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!