Rozwój i wyzwania

× Strona główna Oferta

Skuteczna komunikacja

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
– identyfikować swoje mocne i słabe strony w zakresie komunikacji,
– wyrażać i przyjmować różnorodne komunikaty (prośby, odmowy,
poglądy, emocje itp.), stawiać granice w relacjach z klientami.

Wykładowcadr Katarzyna Chmielewska
Tytuł szkoleniaSkuteczna komunikacja
Korzyści z udziału
w szkoleniu
Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
- identyfikować swoje mocne i słabe strony w zakresie komunikacji,
- wyrażać i przyjmować różnorodne komunikaty (prośby, odmowy,
poglądy, emocje itp.), stawiać granice w relacjach z klientami.
Formy pracyProgram szkolenia
Prezentacje
Studium przypadku
Dyskusje
Burza mózgów
Coaching grupowy
Ćwiczenia
indywidualne
Zadania
1. Budowanie relacji, wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Komunikacja jako obszar asertywności.
2.1 Kim jest trudny klient?
2.2 Identyfikacja obszarów asertywności i uległości.
2.3 Wyrażanie i przyjmowanie komunikatów.
2.4 Skuteczność komunikatu a typ odbiorcy.
3. Budowanie skutecznych komunikatów – warsztat.
4. Diagnoza skuteczności komunikatów uczestnika -określenie
wyzwania rozwojowego.
5. Sesja grupowa coachingu: Skuteczna komunikacja.
5.1 Określenie wyzwania rozwojowego.
5.2 Analiza zasobów: mocne i słabe strony uczestnika
w zakresie komunikacji.
5.3 Opcje i plan rozwoju skutecznego komunikowania się.
Liczba godzin
lekcyjnych (45 min.)
4 h

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!