Rozwój i wyzwania

× Strona główna Oferta

Komunikacja asertywna

Wykładowcadr Katarzyna Chmielewska
Tytuł szkoleniaKomunikacja asertywna
Podtytuł szkoleniaKomunikacja interpersonalna
Do kogo skierowane
jest szkolenie
Korzyści z udziału
w szkoleniu
Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
- charakteryzować schemat komunikacji interpersonalnej,
- przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej,
- tworzyć skuteczne komunikaty asertywne.
Formy pracyProgram szkolenia
Prezentacje
Studium przypadku
Dyskusje
Ćwiczenia
indywidualne
Zadania
1. Budowanie relacji, wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Pojęcie asertywności, jej obszary i rodzaje.
3. Identyfikacja obszarów uległości i ich uwarunkowań.
4. Budowanie komunikatu asrtywnego.
5. Prawa Fensterheima i skutki postawy asertywnej.
6. Warsztat budowania komunikatów asertywnych.
Liczba godzin
lekcyjnych (45 min.)
min 6 h

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!