Rozwój i wyzwania

× Strona główna Oferta

Coaching jako metoda rozwoju osobistego

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:
– rozumie pojęcie coachingu jako metody rozwoju osobistego i
zawodowego,
– identyfikuje przykłady wyzwań rozwojowych,
– rozróżnia pojęcia procesu i sesji coachingowej, dostrzega ich
znaczenie w osiąganiu własnych celów rozwojowych,
– rozpoznaje własne wyzwania rozwojowe, w ich obszarze definiuje
cele rozwojowe,
– rozumie ideę kreowania opcji i planowania działań prowadzących
do realizacji celu rozwojowego.

Wykładowcadr Katarzyna Chmielewska
Tytuł szkoleniaCoaching jako metoda rozwoju osobistego
Podtytuł szkoleniaNawyk coachingu w samorozwoju i rozwoju zespołu
Do kogo skierowane
jest szkolenie
Menadżerowie wszystkich szczebli
Osoby chcące samodzielnie stosować techniki coachingu
Korzyści z udziału w
szkoleniu
Uczestnik po ukończeniu szkolenia:
- rozumie pojęcie coachingu jako metody rozwoju osobistego i
zawodowego,
- identyfikuje przykłady wyzwań rozwojowych,
- rozróżnia pojęcia procesu i sesji coachingowej, dostrzega ich
znaczenie w osiąganiu własnych celów rozwojowych,
- rozpoznaje własne wyzwania rozwojowe, w ich obszarze definiuje
cele rozwojowe,
- rozumie ideę kreowania opcji i planowania działań prowadzących
do realizacji celu rozwojowego.
Formy pracyProgram szkolenia
Prezentacje
Studium przypadku
Dyskusje
Coaching grupowy
Ćwiczenia
indywidualne
Zadania
1. Budowanie relacji, wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Coaching jako metoda rozwoju osobistego i zawodowego. Mapa
metod rozwojowych.
3. Kodeks etyczny coacha.
4. Podział ról w relacjach klient – coach – sponsor.
5. Wyzwanie a cel rozwojowy.
6. Przykłady wyzwań rozwojowych:
- wypalenie zawodowe vs. motywacja,
- praca pod presją czasu vs. delegowanie zadań,
- asertywność, relacje w grupie.
Liczba godzin
lekcyjnych (45 min.)
4 h

Szkolenie może stanowić wprowadzenie do indywidualnych procesów
coachingu.

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!