Rozwój i wyzwania

× O mnie Moja praca Oferta Kontakt

O mnie


Zawodowo

Jestem doktorem nauk matematycznych (Politechnika Łódzka), certyfikowanym coachem i tutorem. Ukończyłam akredytowaną przez ICF Akademię Professional Coaching Joanny Rajang oraz prowadzone przez Collegium Wratislaviense Szkołę Tutorów i kurs certyfikujący Design Thinking na poziomie zaawansowanym.

Na co dzień pracuję jako nauczyciel akademicki i naukowiec na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Prowadzę także procesy coachingowe, procesy tutorskie i szkolenia wspomagające rozwój osobisty i zawodowy. Od ponad dwudziestu lat wspieram rozwój młodzieży i dorosłych, pomagam we wzmacnianiu ich motywacji, przełamywaniu stereotypów i przejściu pożądanej zmiany. Za swoje osiągnięcia uzyskałam m.in. tytuł EduInspiratora (2014).

Prywatnie

Jestem mamą dwóch wspaniałych synów. Z pasją biorę udział w wyprawach podróżniczych. W wolnych chwilach z entuzjazmem gram na djembe.

Niespełnione marzenia
Napisać książkę. Spędzić rok w egzotycznym kraju.

Moja Praca


Swoje doświadczenie coacha i trenera wykorzystuję w codziennej pracy z klientami indywidualnymi i grupami, a także pełniąc liczne funkcje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od 2008 roku pełnię funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus, a od 2016 r. jestem Prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki. Od 2003 r. opiekuję się Kołem Naukowym Dydaktyki Informatyki i Matematyki, z którym poszukuję nowych, aktywizujących metod w edukacji przedmiotów ścisłych. Jest to także jeden z obszarów moich badań naukowych.

W szczególności prowadzę badania nad nauczaniem i uczeniem się z wykorzystaniem TIK, tutoringu i coachingu w edukacji, potencjału młodzieży, nawyków rodzących się w dobie rewolucji technologicznej. Biorąc udział w projektach FRSE (np. Erasmus+) mogę gromadzić ponadnarodowe doświadczenie w tym zakresie.

Moja działalność na rzecz edukacji obejmuje także działania na rzecz tolerancji w regionie kujawsko- pomorskim. W tym zakresie współpracuję z Urzędem Miasta i wieloma szkołami bydgoskimi. Jako Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus i studentów zagranicznych, zaangażowałam się także w społeczną dyskusję nt. tolerancji – brałam udział w programach lokalnej TVP (programy Samorządni, Rozmowa dnia), zostałam jednym z liderów akcji Szkoła Otwarta i Tolerancyjna realizowanej pod patronatem Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, w której udział wzięło ponad 60 szkół wszystkich poziomów oraz zagraniczni stypendyści Erasmusa na UKW. Swoją wizję działań dla edukacji na rzecz tolerancji przedstawiłam także na konferencji Bezpieczeństwo – Prawa studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych, Toruń 2017.

Oferta

Dla Ciebie
Dla firmy

Tutoring

Zindywidualizowana współpraca nauczyciela i ucznia wspierająca rozwój potencjału ucznia, motywująca go do samodzielnej pracy i rozwoju osobistego lub naukowego; kształcenie samodzielnego myślenia, budowania opinii i sądów opartych na wiedzy i rzeczowych argumentach poprzez dyskusje i dialog edukacyjny.

Coaching

Praca pytaniami optymalizująca twój rozwój, oparta na partnerskiej relacji między coachem a klientem oraz  ich wzajemnym zaufaniu.

Coaching zespołu

Metoda pracy z grupą różnorodnych osób realizujących wspólny cel.

Coaching grupowy

Metoda pracy z grupą osób o podobnych choć zindywidualizowanych potrzebach rozwojowych.

Zarządzanie zmianą

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
– określać zmianę w trzech wymiarach: indywidualnym,
zespołowym, organizacyjnym,
– określić aktualny etap swojej zmiany,
– zaplanować dalsze kroki skutecznego przejścia przez zmianę.

Komunikacja asertywna

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi:
– charakteryzować schemat komunikacji interpersonalnej,
– przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej,
– tworzyć skuteczne komunikaty asertywne.

Coaching jako metoda rozwoju osobistego

Uczestnik po ukończeniu szkolenia: – rozumie pojęcie coachingu jako metody rozwoju osobistego i zawodowego, – identyfikuje przykłady wyzwań rozwojowych, – rozróżnia pojęcia procesu i sesji coachingowej, dostrzega ich znaczenie w osiąganiu własnych celów rozwojowych, – rozpoznaje własne wyzwania rozwojowe, w ich obszarze definiuje cele rozwojowe, – rozumie ideę kreowania opcji i planowania działań prowadzących do […]

Trening efektywności

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi: – identyfikować własne obszary efektywności wymagające rozwoju, – opracować strategię wzrostu swojej efektywności. Szkolenie może stanowić wprowadzenie do indywidualnych procesów coachingu.

Zarządzanie czasem

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi: – charakteryzować wybrane metody organizacji czasu, – dobierać metody zarządzania czasem do planowania własnych działań krótko- i długoterminowych. Szkolenie może stanowić wprowadzenie do indywidualnych procesów coachingu.

Skuteczna komunikacja

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi: – identyfikować swoje mocne i słabe strony w zakresie komunikacji, – wyrażać i przyjmować różnorodne komunikaty (prośby, odmowy, poglądy, emocje itp.), stawiać granice w relacjach z klientami.

Dane kontaktowe


Katarzyna Chmielewska


Numer telefonu: 792 577 885


E-mail: chmielewska.coach@gmail.com

Skontaktuj się już teraz!